https://vcura.nl/activiteiten/groepsactiviteiten_416____NL

Groepsactiviteiten

Onder groepsactiviteiten verstaan we gezamenlijke bijeenkomsten waar een veelheid aan activiteiten kan worden uitgevoerd.

Een broodje kroket in het bos met een kopje koffie, het lijkt iets kleins, maar voor mij betekent het veel.

Doel is de deelnemers bij elkaar te brengen of mensen uit hun isolement te halen. Een leuke ochtend, middag of avond, soms met een ontspannend of educatief karakter is het resultaat. De eigen inbreng voor een dergelijke ontmoeting is belangrijk, deelnemers kunnen vooraf aangeven welke onderwerpen of activiteiten men interessant vind.

Een paar voorbeelden van activiteiten voor ouderen:

  • Discussiegroep
  • Spelletjes
  • Bloemschikken
  • Opmaken en uiterlijke verzorging
  • Voorlezen
  • Muziek luisteren of zelf maken
Desktop versie