https://vcura.nl/landing/spoedteam/_506____NL

Het SpoedTeam             

 

Veel ouderen hebben behoefte aan een contact waarbij men terecht kan bij gewenste acute ondersteuning. Deze ondersteuning moet 24 uur per dag bereikbaar zijn, 7 dagen per week. Daarbij moet de gevraagde hulp per direct kunnen worden ingezet (er wordt dezelfde dag actie ondernomen).

Ondersteuning kan betrekking hebben op allerlei gebieden. Technische zaken of praktische hulp kan voor de vrager spoedeisend zijn maar ook kan persoonlijke aandacht en zorg een rol spelen. Het lang moeten wachten op hulp vanuit verschillende instanties of hulp vanuit het sociale netwerk biedt niet altijd het (snelle) gewenste resultaat. Hulp is direct gewenst.

Het SpoedTeam is 24/7 uur bereikbaar en is in staat deze ondersteuning te bieden.

Veilig gevoel

Het altijd, elk uur van de dag en elke dag van de week, een beroep kunnen doen op een organisatie die voor je klaar staat geeft een veilig gevoel, een gevoel van zekerheid.

De diensten zijn beschikbaar voor zowel zelfstandig wonende ouderen als voor ouderen wonende in een zorgwoning, aanleunwoning, serviceflat, enz.

Ook de kinderen van de oudere en/of de mantelzorger kunnen behoefte hebben aan deze vorm van dienstverlening. Het is heel prettig te weten dat je er niet alleen voor staat en altijd een beroep kunt doen op Het SpoedTeam. Zeker wanneer bijvoorbeeld kinderen te ver weg wonen of geen tijd beschikbaar hebben om direct concrete hulp te bieden is Het SpoedTeam een welkome aanvulling.

Diensten van het SpoedTeam

De SpoedTeam dienstverlening is divers, zo kan er directe ondersteuning geboden worden op technisch vlak, praktische zaken en ouderenzorg.

Zonder compleet te kunnen zijn valt te denken aan onder andere:

  • Storingen en/of reparaties elektra/wasmachine/cv etc
  • Storingen aangaande internet en tv-verbindingen
  • Storingen aan domotica producten
  • Hulp bij glasbreuk of sleutel die afbreekt 
  • Beveiliging: sloten etc, hulp na inbraak 
  • Acute hulp bij inschakelen zorgvoorzieningen, boodschappen, maaltijden, chauffeursdienst, gezelschap, spullen brengen in het ziekenhuis na plotselinge opname etc.
  • Inzet thuishulp/thuiszorg bij acute hulpvraag
  • Bezoek arts/ziekenhuis (vervoer en eventueel spreekkamer) 
  • Kleinere aanpassingen in woning i.v.m. veiligheid 
  • Verzorgen administratie 

Het vervallen van een specifieke dienst geeft geen recht op restitutie.

Tarieven

Abonnementsvorm

Het SpoedTeam werkt met een abonnementconstructie. Aangesloten cliënten genieten van de voordelen van een partij die hen altijd en per direct ter zijde staat.

Het SpoedTeam-abonnement geeft recht op 24-uur dienstverlening, 365 dagen per jaar. Na een aanvraag wordt door het team binnen 24 uur actie ondernomen. Op de geldende uurtarieven geniet u een korting van 10% op de dienstverlening van het SpoedTeam tijdens kantooruren (8:00 – 17:00 uur) van maandag tot en met vrijdag. Voor werkzaamheden ter plaatse wordt minimaal 1 arbeidsuur in rekening gebracht. Wij brengen geen voorrijkosten in rekening.

Het abonnement wordt aangegaan voor een periode van 1 kalenderjaar en is daarna maandelijks opzegbaar. Het abonnement wordt automatisch verlengd. De tariefstelling voor het abonnement is € 10,00 per maand. Dit bedrag wordt automatisch jaarlijks geïndexeerd. 

Geen abonnement

Geen probleem, u wordt evengoed geholpen, maar dient wel dan ter plekke een abonnement af te nemen om gebruik te mogen maken van onze diensten.

Kosten buiten abonnement (materiaal en uren)

Kosten voor daadwerkelijk door de medewerker van SpoedTeam verrichte werkzaamheden (arbeidsuren en eventueel benodigd materiaal) worden in rekening gebracht bij de cliënt.

Desktop versie