https://vcura.nl/over/passie-visie-missie/_469____NL

Passie

Marco Borsato zong het al: ‘Oud en afgedankt’.

Uit ervaring zien wij eenzaamheid en pijn, verloren respect en zichzelf buitengesloten voelen van de maatschappij. Het niet langer zelf alles kunnen of willen doen, hulpbehoevend worden of zijn, komen met regelmaat voor, zodat vaak de leuke en simpele dingen die dagelijks moeilijker worden. Terwijl wij vinden dat alle senioren en ook wij zelf straks, daar geen zorgen om zouden moeten hebben. Dit is wat ons betreft nog lang geen vanzelfsprekendheid in onze participatiemaatschappij.

Senioren liggen ons na aan het hart en wij wensen alle senioren dan ook toe om prettig oud te kunnen worden. Daarom hebben wij Vcura opgericht om samen met u invulling te kunnen geven aan het nog lang genieten van wat het leven u te bieden heeft. Zoals u dat graag wenst. Tevredenheid en geluk liggen dicht bij elkaar en dat is wat we graag willen bereiken, dit ongeacht de persoon, overtuiging of geaardheid, met respect voor ieder individu. Want iedere mens is uniek.

Visie

In de visie van Vcura bepaalt de hulpvrager de ondersteuning die hij/zij wenst, Vcura levert dan ook onderscheidend maatwerk. Woorden als flexibel, divers, menselijk, volwaardig en respect zijn vanzelfsprekend bij Vcura.

Alleen het werken met gepassioneerde en professionele ondersteuners, die invulling geven aan uw wensen, en daarbij onze samenwerking met speciaal geselecteerde leveranciers van topproducten biedt de zorgvragers de tevredenheid die verwacht mag worden. 

Tevredenheid in het vertrouwen dat senioren zich geen zorgen hoeven te maken over de dag van vandaag en die van morgen. Ze mogen er niet alleen voor staan, Vcura staat naast hun!

Missie

De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. De komende decennia zal er sprake zijn van een flinke toename van de vergrijzing, doordat enerzijds het aantal senioren toeneemt en anderzijds worden deze senioren ouder. De verzorgingsmaatschappij wordt omgevormd tot een participatiemaatschappij en daarmee is het toekomstbeeld voor ouderen blijvend veranderd. U dient een beroep te doen op eigen voorzieningen, mantelzorg, familie of vrienden.

Vcura ziet het als haar missie senioren daar waar wenselijk te ondersteunen, van gezelschap tot (24-uurs) zorgverlening, van onderhoud aan uw woning of tuin tot het verzorgen van uw administratie en van verhuizen tot het verlenen van nabestaandenzorg. Op maat en met u samengesteld!

Vierentwintig uur per dag en zeven dagen in de week staan wij klaar om onze senioren te ondersteunen, vanuit onze passie. Welke vorm van ondersteuning ook nodig is, wij vullen die in. 

Desktop versie