https://vcura.nl/over/tarieven/_452____NL

Tarieven

Gezien de grote diversiteit aan diensten die Vcura biedt is een eenduidige tariefstelling niet vast te stellen.

Persoonlijke zorg diensten
De tarieven hieronder zijn basis richttarieven voor verzorgenden. Er wordt onderscheidt gemaakt naar niveau verzorging dat gewenst is. Voor werkzaamheden te verrichten buiten ‘kantooruren’ geldt een aangepast tarief dat met u persoonlijk wordt afgestemd. Ook geldt onze tariefstelling voor minimaal twee aaneengesloten uren, voor minder uren geldt een aangepast tarief.

Verzorgende  € 33,50
Verzorgende niveau 2 / 3  € 36,00
Verzorgende niveau 4 / 5  € 39,50
   
Reiskosten € 0,19 / kilometer

 

Niet persoonlijke zorg diensten
Hiermede worden alle diensten bedoelt, waar geen "verzorgende" aan te pas hoeft te komen, zoals activiteiten, huishoudelijke hulp, adminstratie bijhouden, tuinonderhoud, veiligheid, etc etc.

Per soort dienst wordt met u een tarief afgestemd. Daarbij bestaat in veel gevallen de mogelijkheid afspraken te maken over een vast uurtarief of op basis van een zogenaamde strippenkaart afspraken te maken.
Deze laatste mogelijkheid biedt het voordeel dat u terugkerende ondersteuning krijgt tegen een aangepast tarief.

Voor de door Vcura te organiseren activiteiten zoals daar zijn de groepsactiviteiten, 'er op uit', bezoek aan museum, restaurant, enz. gelden tarieven die slechts bepaald kunnen worden tijdens het organiseren van een dergelijke activiteit. Aantal deelnemers, toegangsprijs (indien van toepassing), vervoer, enz. spelen hier een rol.

Voor die activiteiten waar kosten per deelnemer worden berekend worden de kosten voor de begeleider aan de cliënt doorberekend. Denkt u hierbij aan bezoek aan een restaurant, museum of theater.

 

 

Desktop versie