https://vcura.nl/praktisch/praktische-zaken/nabestaanden-hebben-al-genoeg-te-verwerken/_456____NL

Nabestaanden hebben al genoeg te verwerken

 

Het overzicht niet verliezen als een dierbare is overleden, dat is maar weinig mensen gegeven.

In alle hectiek rond een overlijden moeten veel zaken geregeld worden. Op dat moment staat uw hoofd daar beslist niet naar. Uw aandacht gaat vooral uit naar belangrijkere zaken, zoals het afscheid en de verwerking van het verlies.

Toch komt er bij een overlijden heel veel regelwerk op u af. Voor velen in een toch al moeilijke tijd is het niet gemakkelijk dit allemaal goed af te handelen. Bovendien kan onrust over administratie, financiën en andere zakelijke beslommeringen verliesverwerking in de weg staan.

Nabestaanden hebben het al zwaar genoeg. In die moeilijke periode is een sterke schouder, een heldere kijk op de zaken en praktische hulp een welkome steun in de rug.

Confidente helpt met de zakelijke verwerking bij een overlijden en regelt waar u niet aan gedacht heeft of niet aan wilt denken. Daarbij staan menselijk inlevingsvermogen, kennis van zaken en zicht op prioriteiten centraal.

Daarnaast blijkt dat veel mensen niets geregeld hebben en denken dat het allemaal wel goed komt. Een positieve gedachte maar de praktijk blijkt veelal anders:

Voor nabestaanden is het veelal heel belastend en bovendien ingewikkeld om de hoeveelheid praktische en administratieve zaken waar ze mee te maken krijgen af te handelen en onderling te verdelen.

Wie neemt de leiding? Wat wilde de overledene precies? Waar zijn alle gegevens van de (bezittingen van) de overledene terug vinden? Veelal aanleiding tot op z’n minst gedoe maar vaak genoeg ook tot beschadiging van de (familie)relaties.

De erfenis, een lastig onderwerp

Ruzie om de erfenis.

“Dat gebeurt ons niet” is de meest gehoorde uitspraak en toch komt het veelvuldig voor: iedereen kent wel iemand waarbij de erfenis oorzaak is van op zijn zachtst gezegd onmin maar in veel gevallen loopt het hoog op en ook het aantal rechtszaken neemt schrikbarend toe. Uit een enquête van Plusonline onder 2779 senioren blijkt dat in zeker een derde van de gevallen het tot heftige botsingen komt en in driekwart van die gevallen lopen de familiebanden onherstelbare schade op. Dit ondanks de goede intenties van alle betrokkenen.

Reden genoeg om de zaken goed te regelen.

Zeker als het gaat om een persoonlijke herinnering of een unieke collectie. Over de verdeling van geld zal als regel geen discussie ontstaan. Maar bij de verdeling van dat unieke familiestuk, de fraaie verzameling of dat specifieke horloge kunnen de emoties hoog oplopen. Het overlijden van een dierbare komt dan in een heel ander daglicht te staan. Niet de persoonlijke herinneringen, maar de pijnlijke afwikkeling bepalen jarenlang de emoties. De nabestaanden zullen het in dat geval over een ding eens zijn: zo had niemand het ooit bedoeld!

De lijst met hindernissen is lang: bemoeizuchtige schoonfamilie, wraakzuchtige broers en zussen, oud zeer, en het feit dat voor nabestaanden veelal onduidelijk is wat de overledene precies wilde.

Uw nalatenschap goed en duidelijk regelen én bespreken met de erfgenamen is één van de zaken die kunnen helpen ruzie te voorkomen. Dat daar veelal koudwatervrees voor bestaat is begrijpelijk maar het bespreekbaar maken is toch een stuk minder erg dan wanneer er ná het overlijden een gigantische ruzie tussen de kinderen ontstaat over uw laatste wil.

Wilt u gedoe rondom de erfenis voorkomen dan kunt u met uw vragen terecht bij diverse bureaus die hierin gespecialiseerd zijn. Ook Confidente kan u helpen met een plan van aanpak hoe onenigheid in de familie te voorkomen.

Wie bewust leeft, doet er dus goed aan over de nalatenschap na te denken en zaken vast te leggen. Dat geeft nabestaanden duidelijkheid, ook over de gewenste verdeling en afhandeling. Confidente ondersteunt bij alle vraagstukken rondom nalatenschappen en hoe nabestaanden die last te besparen.

Overlijden en erfenissen. Het zijn vaak tere onderwerpen. Confidente begrijpt dat. En handelt daar vervolgens naar.

Confidente
Coba Ritsemahof 1
1183 EA  Amstelveen
T:  020 - 6756711
M: 06 - 20037057
E: n.schrader@confidente.nl
I: www.confidente.nl

Desktop versie